Handelsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder alle tilbud, ordrer, salg, leveringer og ydelser. Afvigelser er kun gældende, såfremt vi skriftligt har erklæret os indforstået hermed.​

Tilbud
Når intet særligt er anført, er tilbuddet uforpligtigende. Ved ordrer på større eller mindre kvantum end tilbudt forbeholder vi os ret til ændring i pris og leveringstid. Tilbud er kun bindende i 3 mdr. fra tilbudsdato, såfremt intet andet er anført. Såfremt der er prisændringer på standardprodukter, vil disse blive ændret løbende i starten af et nyt kalenderår. Der kan forekomme løbende prisændringer på speciallavede produkter.

Ordrer
Ved ordrebekræftelse er de meddelte leveringstider opgivet efter bedste skøn og regnes fra den dato, hvor fuldstændige oplysninger vedrørende leverancen foreligger. Såfremt der opstår uforudsete begivenheder, som forsinker eller umuliggør levering, også for vor leverandør, er vi berettiget til helt eller delvis efter eget valg at ophæve den indgåede aftale uden at kunne afkræves skadeserstatning eller anden form for økonomisk kompensation. Alle varer, der leveres på prøveudlån, debiteres og på følgesedlen anføres betingelser for returnering.
Ekspeditionsgebyr for mindre leverancer debiteres efter de til enhver tid gældende regler. Kundeordrer dækkende specielt hjemtagede varer kan normalt ikke annulleres. Kundeordrer dækkende vort lagersortiment accepteres kun annulleret efter forudgående skriftlig aftale.